Curtea Constitutionala a decis: Încuviinţarea executării silite de către executorul judecătoresc este neconstituţională!

Joi, 17 decembrie 2015, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate a art. 666 din Codul de procedură civilă şi a constatat că dispoziţiile acestuia sunt neconstituţionale.

Curtea a constatat că dispoziţiile art. 666 C. proc civ. contravin prevederilor constituţionale ale art.1 alin.(4), prin prisma exercitării de către executorii judecătoreşti a unei activităţi specifice instanţelor judecătoreşti, precum şi ale art.21 alin.(3) şi art.124, prin prisma faptului că declanşarea procedurii executării silite este sustrasă controlului judecătoresc, iar, în acest fel, pe de o parte, exigenţele dreptului la un proces echitabil, sub aspectul imparţialităţii şi independenţei autorităţii, nu sunt respectate, iar, pe de altă parte, înfăptuirea justiţiei este „delegată” executorului judecătoresc.