Drept comercial si societar

Serviciile noastre includ:

  • Redactarea de acte constitutive si de hotarari/decizii ale organelor statutare ale societatii (schimbare sediu social, inregistrare si autorizare punct de lucru, majorare/reducere capital social, prelungirea duratei de functionare, cesionarea partilor sociale/actiunilor etc.),
  • Redactarea de proiecte de divizare si/sau fuziune si de orice alte documente privind restructurarea unei societati,
  • Consultanta juridica privind activitatea curenta a unei societatii,
  • Reprezentare in fata institutiilor si autoritatilor competente in vederea inregistrarii infiintarii societatilor cat si a inregistrarii mentiunilor de modificare ale satutului societatilor (inregistrari modificari: obiect de activitate, administratori, actionari, punct de lucru, sucursala etc, inregistrare si radiere sucursale/filiale/puncte de lucru, numiri, revocari si schimbari de administratori, majorare sau reducere de capital social, modificari ale obiectului de activitate, schimbarea de denumire ale societatilor),
  • Reprezentare si acordare consultanta juridica completa privind infiintarea unei societati sau a unei alte entitati juridice in Romania,
  • Redactare si revizuire de contracte comerciale,
  • Redactare de opinii legale si documentare privind tranzactii comerciale (due diligence reports),
  • Asistenta si reprezentare in tranzactii comerciale,
  • Asistenta si/sau reprezentare in procedura executarii silite,
  • Asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata in litigii comerciale precum si, asistenta la negocieri pentru incheierea contractelor comerciale.