Decizie importanta a Inaltei Curti pentru agentii care comercializeaza cu amanuntul produse nealimentare in centrele comerciale

In sedinta din 19 octombrie 2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii, a pronuntat Decizia nr. 22 in cadrul dosarului nr. 18/2015 prin care a admis recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie si a statuat urmatoarele:

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, raportat la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, stabileste ca:

“fapta angajatorului, de a desfasura activitati de comercializare cu amanuntul a produselor nealimentare in punctele de lucru din centrele comerciale, in zilele de sarbatori legale prevazute de art. 139 alin. (1) din Codul Muncii, nu intruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 260 alin. (1) lit. g) din acelasi cod, atunci când angajatorul si-a indeplinit obligatiile prevazute de art. 142 din acelasi act normativ.”

Potrivit dispozitiilor art. 517 alin. 3 si 4 din Noul Cod de Procedura Civila, decizia va fi motivata in termen de cel mult 30 de zile de la data pronuntarii (19.10.2015) si se va publica in cel mult 15 zile de la motivare in Monitorul Oficial al României, Partea I iar dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Textele aplicabile din Codul Muncii:

Art. 139. [enumerarea sarbatorilor legale in care nu se lucreaza]
(1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
-1 si 2 ianuarie;
-prima si a doua zi de Pasti;
-1 mai;
-prima si a doua zi de Rusalii;
-Adormirea Maicii Domnului;
-30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei;
-1 decembrie;
-prima si a doua zi de Craciun;
-doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarateastfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentrupersoanele apartinand acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator.

Art. 141. [continuitatea activitatii in cazuri speciale]
Prevederile art. 139 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

Art. 142. [compensarea muncii în zilele de sarbatoare]
(1) Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 140, precum si la locurile de munca prevazute la art. 141 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.
(2)
 In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

Potrivit dispozitiilor cuprinse in art. 260 alin. 1 lit. g) din Codul Muncii, incalcarea de catre angajator aprevederilor art. 139 si 142, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.