Vesti bune pentru angajatorii care incadreaza someri cu varsta de peste 45 de ani precum si someri, unici sustinatori ai familiilor monoparentale.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminata, someri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (500 lei), cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Cadru legal: legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.